ماسال- کتاب سرای نسیم شمال/سيد‌سجادبالاد

نمايندگي رسمي توزيع و فروش کتابهاي دانشگاه پيام نور، دانشگاه هاي سراسري و آزاد، عمومي،کمک درسي و ...

الف) کتاب‌هاي دانشگاه پيام نور

رياضيات پيش‌ دانشگاهي خوش دل/ ايران منش

انديشه اسلامي(2) سبحاني/ رضايي

متن خواني عربي(3) دکتر جعفر شعار

انديشه اسلامي(1) سبحاني/ رضايي

زبان تخصصي(تربيت بدني) علي محمدي/فراهاني

رياضيات پايه ليدا فرخو

اصول تغذيه و ورزش دکتر محمد رضا رضاپور

زبان تخصصي(2) رشته مديريت شهربانو ثمر بخش تهراني

زبان تخصصي(3) رشته مديريت شهربانو ثمر بخش تهراني

زبان تخصصي(4) رشته مديريت شهربانو ثمر بخش تهراني

زبان تخصصي(1) رشته اللهيات دکتر عليرضا جلالي

زبان تخصصي(2) رشته اللهيات دکتر افلاطون صادقي

فن ترجمه(عربي- فارسي) دکتر رضا ناظميان

تاريخ فلسفه غرب 2 دکتر مهدي زماني

روانشناسي عمومي هيئت مؤلفان

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دکتر مهدي لشکري

حقوق اساسي دکتر ارسلان ثابت سعيدي

تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روش‌ها دکتر زاهدي

اصول حسابداري(1) علي شفيع زاده

تفسير موضوعي نهج البلاغه مصطفي دلشاد تهراني

رياضيات و کاربرد آن در مديريت ليدا فرخو

سنجش و اندازه گيري همتي‌نژاد/ فراهاني/

انديشه اسلامي(2)

تاريخ تحليلي صدر اسلام دکتر علي اکبر حسني

زبان تخصصي حسابداري(1) مقدم/ غلامي کيان/ سليم زبان

تخصصي حسابداري(2) مقدم/ غلامي کيان/ سليم

جمعيت و تنظيم خانواده حلم سرشت/ دل پيشه

آشنايي با فقه دکتر شعباني

زبان تخصصي(1) مديريت بازرگاني شهربانو ثمر بخش تهراني

قرائت و درک متون عربي عبدالحسين فرزاد

صرف و نحو 1 سيد احمد امام زاده

صرف و نحو 2 سيد احمد امام زاده

صرف و نحو 3 سيد احمد امام زاده

روش تحقيق در علوم اسلامي سيد ابوالقاسم نقيبي

حسابداري مالياتي محمد رمضان احمدي

رياضيات پايه و مقدمات آمار قسمت اول ليدا فرخو

اقتصاد خرد و کلان پژويان/ تقوي

اقتصاد کلان فرهاد خداداد کاشي

اقتصاد کلان دکتر تيمور رحماني

حسابداري صنعتي(2) عربي/ فريور

حسابداري پيشرفته (قسمت اول) حسين کرباسي

حسابداري صنعتي3(جلد دوم) عربي/ فريور

حسابداري پيشرفته(2) حسين کرباسي

حسابداري ميانه(1) عبدالکريم مقدم

حسابداري صنعتي(1) عربي/ يزدي

اصول حسابداري(3) مقدم/ عيوضي/ حشمت

حسابداري ميانه(2) مشکي/ مقدم

کلام(1) علي موسايي افضلي

کلام(2) عبدالله نصيري

مبادي فقه سيد محمد صدري

منطق(1) دکتر فرامرز قرا ملکي

حسابرسي گلستاني/ آقاجاني

مباني مديريت دولتي طاهره فيضي

منطق(2) دکتر فرامرز قرا ملکي

خلاقيت و حل مسئله و تفکر راهبردي حسين / فروزنده

مباني مديريت دولتي(جلد دوم) طاهره فيضي

گزيده نکات مديريتي در نهج البلاغه فروزنده/ نوابي نژاد

مديريت استراتژيک لطف اله فروزنده دهکردي

مديريت مالي(2) مهدي تقوي

زبان تخصصي اقتصاد و مديريت صادق بافنده ايمان دوست

زبان تخصصي علوم اجتماعي ارجمندي/ رحيمي/ خليلي

زبان تخصصي(4) شهربانو ثمر بخش ترهاني

تربيت بدني عمومي(1) ابوالفضل فراهاني

کليات فلسفه اصغر دادبه

حقوق سازمان‌هاي بين المللي سيد داود آقايي

تربيت بدني عمومي(2) ابوالفضل فراهاني

حقوق بازرگاني ارسلان ثابت سعيدي

مديريت منابع انساني رضا رسولي

ازاريابي و مديريت بازار حسن الواني

مديريت مالي(1) تقوي

پول و ارز و بانکداري جمشيد پژويان

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي يگانه موسوي جهرمي

اصول علم اقتصاد(2) اقتصاد کلان مهدي تقوي

بازاريابي بين الملل ميرزا حسن حسيني

آمار و کاربرد آن در مديريت(جلد اول) خديجه جمشيدي

آمار و کاربرد آن در مديريت(جلد دوم) خديجه جمشيدي

بازاريابي بين الملل ميرزا حسن حسيني

آشنايي با اديان بزرگ حسن توفيقي

کليات علم اقتصاد جهرمي

روش تحقيق در مديريت علي اکبر احمدي، صالحي

مباني علم اقتصاد يگانه موسوي جهرمي

فلسفه تربيت دکتر عيسي ابراهيم زاده

تاريخ اديان ابتدايي و قديم جمشيد آزادگان

سيستم اطلاعات مديريت علي رضائيان

مباني مديريت رفتار سازماني دکتر علي رضائيان

روش تحقيق نظري در علوم اجتماعي ترزل نيکر- ترجمه نايبي

اصول علم سياست ابوالقاسم نصري

تحقيق در عمليات(1) عادل آذر

مديريت دولتي بابک کاظمي

حسابداري و حسابرسي دولتي جعفر باباخاني

فيزيک پايه(1) سيد محمود نجفيان

فيزيولوژي اعصاب و غدد دکتر محمد علي ابراهيمي

روان سنجي دکتر حمزه گنجي

متون روان شناسي به‌زبان خارجي(2) زارع- داود کردستاني

زمين شناسي زير سطحي ناصر ارزاني

سبک شناسي(1) نظم دکتر سيروس شميسا

سبک شناسي(2) نثر دکتر سيروس شميسا

تاريخ علم کلام در ايران دکتر علي اصغر حلبي

مقدمه علم حقوق مصطفي دانش پژوه

مباني جامعه شناسي بروس کوئن

حقوق تجارت ربيعا اسکيني

آمار و کاربرد آن در مديريت جلد اول عادل آذر- منصور مؤمني

آمار و کاربرد آن در مديريت جلد دوم عادل آذر- منصور مؤمني

اصول مديريت دکتر رضائيان

تحليل داده هاي روانشناسي با spss ترجمه علي آبادي

ماليه عمومي توکلي

بازرگاني بين الملل حقيقي

ب) کتاب‌هاي دانشگاهي رشته حقوق

 بايسته‌هاي حقوق بين الملل عمومي دکتر موسي زاده

قراردادها و تعهدات دکتر قاسم زاده

آيين دادرسي مدني دکتر شمس قانون تجارت(1) حاتمي/ قرائي

حقوق خانواده(جلد اول) صفايي/ امامي

قواعد عمومي قراردادها صفايي

حقوق مدني(جلد 1) اشخاص‌و ‌اموال دکتر صفايي

حقوق خانواده(جلد دوم) صفايي/ امامي

حقوق مدني(جلد هفتم) مدني

فقه استدلالي دادمرزي

حقوق تطبيقي عرفاني مباني حقوق جزاي بين الملل ايران

رويه قضايي مدني

مسووليت مدني رحيمي

حقوق مدني(اشخاص و مهجورين) قاسم زاده/ صفايي

حقوق مدني جلد اول مدني

حقوق اداري طباطبايي مؤتمن

حقوق تجارت جلد سوم ستوده تهراني

متون فقه 2 اميني/ آيتي

متون فقه 4 اميني/ آيتي

حقوق خانواده- ترجمه لمعه صدري

مقدمه علم حقوق زراعت

حقوق جزاء عمومي شامبياتي

قوانين و مقررات کار و تأمين اجتماعي منصور

قانون مجازات اسلامي عبداللهي

قانون ماليات‌هاي مستقيم منصور

قانون مجازات اسلامي منصور

قوانين و مقررات مربوط به مطبوعات منصور

قانون روابط مؤجر و مستأجر منصور

قانون روابط مؤجر و مستأجر کمالان

نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ساعت 13:21 توسط | |